Ühiskonna haavatamate gruppide eest seismine

President Kaljulaidi Fond otsib uusi viise, kuidas aidata kaasa vägivallavabama ühiskonna loomisele Eestis. Selleks loome tööandjatele suunatud lähisuhtevägivalla ennetuse kompetentsikeskust, toetame stardirahastusega mõjusaid algatusi, korraldame iga-aastast LSV konverentsi “Koos tugevamad” ning veame eest avalikku diskussiooni.

Usume, et suurte ühiskondlike muutuste elluviimine on võimalik ainult siis, kui muutuste vajadust tunnetavad ja samme astuvad kõik sektorid – riik, erasektor, vabakond.

Soovime President Kaljulaidi Fondiga anda oma mõjusa panuse, et Eestis oleks vägivalda oluliselt vähem ning et selle eest seisaks väärtuste ja tegudega igaüks.

Seotud uudised