Ühiskonna nõrgemate gruppide eest seismine

Eestis on lähisuhtevägivalda (LSV) nii palju, et see mõjutab iga Eesti inimest. Seni on LSV ennetamise ja tagajärgedega tegelemise teemasid rahastanud ja kureerinud peamiselt riik. Me oleme ühiskonnana viimastel aastatel sel teemal rohkem rääkima hakanud, aga suurte ühiskondlike muutuste elluviimiseks peame ka vastutust võtma palju laiemalt. Igaühel on selles roll, igaühel on võimalus panustada – ettevõtted ja vabakond, riik ja ülikoolid, igaüks meist oma tutvusringkonnas, tööl või trennis.

Soovime President Kaljulaidi Fondiga anda oma mõjusa panuse, et Eestis oleks lähisuhtevägivalda oluliselt vähem ning et selle eest seisaks väärtuste ja tegudega igaüks: üksikisik, rohujuure tasand, avalik- ja erasektor. Selleks panustame süsteemselt fondina nendesse pudelikaeladesse, kus vabakonnana sekkumine kõige tõhusam algatades vajalikke muutusi, tõstes teadlikkust, võttes üle ja levitades parimaid praktikaid. Teiselt poolt soovime toetada lähisuhtevägivalla vähendamisele suunatud rohujuuretasandi algatusi üle Eesti, sest muutused saavad toimuda vaid siis, kui kogu vägivallaennetuse maastik muutub laiemaks ja tugevamaks.

Fondi esimeseks fookuseks on tööandja ja erasektori kasutamata potentsiaali Eestis. Eestis käib tööl üle 600 000 inimese, sealhulgas nii lähisuhtevägivalla toimepanijad kui nende ohvrid, kes kogevad kodus rasket vaimset, füüsilist ja seksuaalset vägivalda. Tööandja saaks siin olla oluline ennetaja, märkaja ja abistaja, kuid täna see Eestis veel nii ei ole. Samas on maailmas näiteid, mida saab üle võtta ja edukalt rakendada ka Eestis, selle eelduseks on teadlikkuse tõstmine. Just sellega fond hetkel tegelebki.

Selleks on fond ehitanud võrgustikku erinevate valdkondade ekspertidest, kes aitavad meil probleemi mõtestada ja lahendada. Kaasatud on nii lähisuhtevägivallaeksperdid vabakonnast ja riigist kui tööandjate esindajad nii personalijuhtide kui tippjuhtide tasemel.

2023. aastal korraldas fond ka traditsioonilise lähisuhtevägivalla konverentsi, sedakorda pealkirjaga “Koos tugevamad.” Muu hulgas osalesid paneelides LHV, IKEA Eesti, PPA tippjuhid jt. Konverentsist saab täpsemalt lugeda SIIT.

Seotud uudised