Image placeholder

President Kaljulaidi Fond toetab kolme lähisuhtevägivalla-vastast kodanikualgatust

President Kaljulaidi Fond (PKF) toetab sel talvel kolme lähisuhtevägivalla lahendamisele suunatud kodanikualgatust kokku 4500 euroga ning kutsub järgmises taotlusvoorus osalema kõiki, kelle hea idee või algatus vajaks tuge.

„Eesti vabakond alles kujundab oma tegevusi lähisuhtevägivalla ennetamisel ja ohvrite toetamisel. Seepärast oli tore näha, et kolm algatust olid väga konkreetsed, tehtavad ja hästi planeeritud,” ütles president Kersti Kaljulaid. „Neist esimene on tänaseks juba jalad allagi saanud ning loodame, et meie väikese jõuõlaga jõuab see ka rohkemate noorte-vanadeni,” lisas Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on ühiskonnas lähisuhtevägivalda nii palju, et see mõjutab otsesemalt või kaudsemalt meid kõiki. „PKFi eesmärk on muuta ühiskondlikke hoiakuid ja vähendada vägivalda,“ märkis Kaljulaid. „Suurte ühiskondlike muutuste üheks eeltingimuseks on aktiivse kodanikualgatuse tekkimine ja kasvamine ning sellesse soovimegi oma fondiga panustada. Riik üksi paratamatult kõike ei jõua ning vabakondlikku tegemist on olnud selles valdkonnas seni vähe. Viimase 5-6 aastaga on tunda ka ühiskonnas olulist suhtumise muutust ning me näeme, et järjest tõstab pead huvitavaid mõtteid ja algatusi. Tahame seda maastikku sikutada laiemaks ja aidata kasvada tugevamaks.“

Seekord pälvisid toetuse kolm algatust:

  • Jõustava enesekaitse õpetamisega tegelev ettevõte Kaidsõq. Laura Mallene projekt õpetab tüdrukutele ja eakatele enesekaitse ja enesekehtestamise oskusi. Aitame viia jõustava enesekaitse teadmised järgmise aasta jooksul 200 eaka ja 200 tüdrukuni. „Senised kursused on näidanud, et lapsed tahavad rääkida keerulistest teemadest ning olla valmis keerulisteks olukordadeks,” ütleb projekti eestvedaja Laura Mallene. „Olen treeningutel seda praeguseks teinud ja seda tehes juba kuulnud näiteid toksilistest suhetest. Olen tänulik, et saan neid noori aidata. Näen, et juba üks kolmetunnine töötuba annab noortele paremad võimalused vägivallavabaks eluks. Toetus aitab jõuda rohkemate lasteni, eelkõige käivitame selle toel lasteaedade programmi.”
  • MTÜ Lapsed lähisuhtevägivallas loob veebilehte, mis on suunatud spetsialistidele – esmajoones kohtunikele, advokaatidele ja lastekaitsetöötatele – aidates neil mõista lähisuhtevägivalla mõju lastele ja teha teaduspõhiseid otsuseid ja seda oma otsustes ja seisukohtades teaduspõhiselt selgitada. Veebileht on tasuta – aitame seda nii hoida. „Kõik see võimaldab meil julgemini ja kiiremini oma eesmärgi poole sammuda,” räägib MTÜ eestv Anne Haller. „Alles tärkava algatusena oli meie jaoks kõige olulisem, et ka keegi väljaspoolt meie tegemisse usuks. Meie MTÜ Lapsed lähisuhtevägivallas eesmärgiks on toetada teaduspõhiste teadmistega lähisuhtevägivallas kasvavate lastega kokkupuutuvaid spetsialiste, esimeste seas kohtunikke, advokaate ja lastekaitsetöötajaid.”
  • Uus podcastisari „Jagatud ruum” Liis Allmäe ja Keiu Virro juhtimisel, mis heidab valgust lähisuhtevägivalla varjukülgedele. See toob huvitavas ja hoogsas vormis esile lood, mis muidu jääksid kuulmata. Podcasti esimene osa puudutab lähisuhtevägivalla all kannatanute lähedasi ja pealtnägijaid ja on peagi kuulatav kõigil taskuhäälinguplatvormidel. „Fondi kaudu „Jagatud ruumi“ käima lükkamisele kaasa aidanud inimesed tähendavad meile muu hulgas olulist jõuõlga,“ märgib Keiu Virro. „Ka neil, kes ei ole lähisuhtevägivallaga otse kokku puutunud, on statistiliselt igal juhul mõni tuttav, kes on vägivallatseja või vägivalla ohver. Lähisuhtevägivald on epideemia ja epideemia vastu ei saa ükski inimene ega asutus eraldiseisvalt.“

Rahastuse järgmine taotlusvoor avatakse sügisel ning siis on võimalik toetusele kandideerida mitmes kategoorias.

„Soovime muu hulgas anda hoogu ka headele lähisuhtevägivalda käsitlevatele teadustöödele, nii et magistritööde kirjutajad ja juhendajad võiksid selle mõtte juba täna idanema panna,” ütles PKFi lähisuhtevägivallaennetuse suuna juht Hannaliisa Uusma.

Avatud taotlusvoorust võib osa võtta iga kodanik ja vabaühendus, kes soovib parandada mõnda kitsaskohta lähisuhtevägivalla märkamisel ja lahendamisel. „Selgi korral rahastuse saanud kolm projekti on kõik väga erinevad, aga samas on nad kõik ka ilmselgelt väga vajalikud,” märkis Uusma. „Anname kõik oma panuse, et veel mõni lünk saaks täidetud!

Kaasa saab mõelda ka teisest otsast. „Juba täna on Eestis aina enam ettevõtjaid, kes otsivad viise, kuidas lähisuhtevägivalda vähendada. Rohkemate koostööpartneritega jõuame rohkemate heade ideedeni ja lahendusteni, seega – võtke ühendust ja mõtleme koos,” lisas Uusma.