Image placeholder

Ma ei ole kunagi vait, kui kõne all on meie julgeolek, ohus on meie vabadused või tehakse liiga nõrgematele.

– Kersti Kaljulaid

Ukraina

Ukraina sõja puhkedes asus President Kaljulaidi Fond koguma annetusi Ukraina sõltumatu meedia ja koolide toetuseks, mille toimimisele oli täiemahuline sõda väga rängalt mõjunud.

Oleme Ukraina meediale annetanud

340 000

eurot

Ukraina koolidele

50 000

eurot

Image placeholder

Kersti Kaljulaid oli Eesti Vabariigi president aastatel 2016-2021. Ta on läbi aastate seisnud me ühiskonna aluspõhimõtete – demokraatia, inimõiguste, inimeste võrdse kohtlemise ja sõnavabaduse – kaitsel. President Kaljulaid on kujunenud hinnatud kõnelejaks erinevatel kõrgetasemelistel foorumitel nii digi-, julgeoleku-, välispoliitika teemadel kui laiemalt ühiskondlike muutuste mõtestaja ja analüüsijana.