Image placeholder

Kersti Kaljulaid oli Eesti Vabariigi president aastatel 2016-2021. Oma ametiajal oli president Kaljulaid aktiivne nii kodumaal kui rahvusvahelisel areenil.

President Kaljulaid on läbi aastate seisnud me ühiskonna aluspõhimõtete – demokraatia, inimõiguste, inimeste võrdse kohtlemise ja sõnavabaduse – kaitsel. Üheks tema presidendiaega läbivalt saatnud põhimõtteks oli ametisse asumisel sõnastatud mõte: „Ma ei ole kunagi vait, kui kõne all on meie julgeolek, ohus on meie vabadused või tehakse liiga nõrgematele.“

2021. aasta suvel nimetas ÜRO peasekretär António Guterres president Kaljulaidi järgmiseks kaheks aastaks enda üleilmseks eestkõnelejaks maailma naiste, laste ja noorukite tervise ja heaolu teemadel. President Kaljulaid oli ka esimene eestlane, kelle mainekas ajakiri Forbes valis 100 maailma mõjukaima naise hulka.

Kersti Kaljulaidist on kujunenud hinnatud kõneleja erinevatel kõrgetasemelistel foorumitel nii digi-, julgeoleku-, välispoliitika teemadel kui laiemalt ühiskondlike muutuste mõtestaja ja analüüsijana.

Kersti Kaljulaidi ametlik elulugu on alla laaditav siit.