Image placeholder

Kersti Kaljulaid liitus Globseci nõukoguga

Kersti Kaljulaid liitus Globseci nõukoguga.

“GLOBSEC on suure ambitsiooniga organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada Atlandi-ülest dialoogi ja arutelusid julgeoleku ning majandusarengu teemadel, tuues sisse ideid Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnast.  Hea on võimalus kaasa mõelda” ütles president Kaljulaid.

Uuest positsioonist saab rohkem lugeda siit.

GLOBSEC on Slovakkias Bratislavas paiknev mõttekoda ja julgeolekufoorum. Globsec koondab Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikas olulisi avaliku arvamuse kujundajaid, poliitikuid ja mõttekodade esindajaid ning on Kesk-Euroopa esinduslikuim julgeolekufoorum.

President Kaljulaid kuulub ka Globseci rahvusvahelisse nõuandvasse kogusse.