Image placeholder

Fondi LSV-suuna õpidisainer on Helina Loor

President Kaljulaidi Fondi lähisuhtevägivalla vastane algatus kasvab jõudsalt!

Fondi esimeseks fookuseks on tööandja ja erasektori kasutamata potentsiaali Eestis. Eestis käib tööl üle 700 000 inimese, sealhulgas nii lähisuhtevägivalla toimepanijad kui nende ohvrid, kes kogevad kodus rasket vaimset, füüsilist ja seksuaalset vägivalda. Tööandja saaks siin olla oluline ennetaja, märkaja ja abistaja, kuid täna see Eestis veel nii ei ole. Samas on maailmas näiteid, mida saab üle võtta ja edukalt rakendada ka Eestis. Just sellega fond hetkel tegelebki.

Hiljuti liitus fondiga Helina Loor. Helina on algatuse õpidisainer: see tähendab, et ta panustab algatusega liituva tööandja teekonna ning materjalide loomisesse. Tal on pea 20-aastane kogemus inimeste arendamise valdkonnas, ta on töötanud  Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi naiste tugikeskuste teenuse juures ning ohvriabi koolituspartnerina. Helina loodud on ohvriabi viimased e-kursused lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamise, ohvriabi teenuste ja taastava õiguse teemadel.

Helina on väga tugeva organiseerimis- ja projektijuhtimisvõimekusega ja aktiivne vabatahtliku töö tegija. Viimase 20 aasta jooksul on Helina tegelenud paljude rahvusvaheliste ja siseriiklike projektide, ürituste ja koolituste korraldamisega. Ta on olnud peakorraldaja 2008. aastal Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel väitlemises, projektijuht 2011. aastal NO99 projektile Põhuteater, peakorraldaja tiimi liige 2010. aastal Euroopa Filmiauhindade Galal Tallinnas ning finaalgala peakorraldaja 2017. aastal Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel väitlemises. Lisaks on Helina üles ehitanud ja pikaajaliselt juhtinud sotsiaalset koolitusettevõtete SpeakSmart, kelle abiga on oma tööalaseid argumenteerimisoskusi arendanud ligi 2500 inimest aastas.

Ta on Eesti Väitlusseltsi, Eesti Andragoogide Liidu ja Koolitusfirmade Liidu liige.