Arutlev kool

„Arutlev kool“ – argumenteerimisõpe igasse koolitundi!

Viimaste aastate jooksul on Eesti õpilaste argumenteerimis- ja kriitilise mõtlemise oskuse tase üha kahanenud. Kui 2018. aastal suutis PISA testi tulemuste põhjal fakti arvamusest eristada iga seitsmes Eesti koolinoor, siis 2022. aastal jõudis sama tasemeni vaid iga kümnes õppur. Samuti on viimase nelja aasta eesti keele riigieksami tulemused püsivalt langenud, kusjuures hindajate tagasiside põhjal tuleb suuri puudusi ette just tekstide sisus ja argumenteerituses. Sotsiaalmeedia ja interneti tõttu levib info kiiremini ning suuremal hulgal kui kunagi varem, samas kui viimastel aastatel on hüppeliselt tõusnud noorte arv, kes väldivad uudiste tarbimist.

Programm “Arutlev kool” otsib neile probleemidele lahendust, pakkudes kooliõpilastele üle Eesti süvendatud argumenteerimisharidust.

Täpsemalt loe Arutleva kooli veebilehelt.