Image placeholder

President Kaljulaidi Fondi lähisuhtevägivallaennetuse valdkonna juht on Hannaliisa Uusma

President Kaljulaidi Fondi esimene lähisuhtevägivallaennetuse valdkonna juht on Hannaliisa Uusma. 

Lähisuhtevägivalda on Eestis nii palju, et see mõjutab mingil moel iga eestlast. See on meie kõigi probleem, milles on väga oluline kaasa mõelda. Soovime President Kaljulaidi Fondiga anda oma mõjusa panuse, et Eestis oleks lähisuhtevägivalda oluliselt vähem ning et selle eest seisaks väärtuste ja tegudega igaüks: üksikisik, rohujuure tasand, avalik- ja erasektor.

64% Eesti naistest on langenud kodus füüsilise vägivalla ohvriks, mis on märksa sagedasem kui Euroopa naised keskmiselt (35%) (Justiitsministeerium). Samas arvab küsitluste järgi enamik eestimaalastest, et koduvägivald on pere siseasi.

Me nii ei arva. Ühiskonna nõrgemate toetamine on üks President Kaljulaidi Fondi kolmest alustalast. Tahame sestap edendada lähisuhtevägivalla teemal kodanikuvastutust ja kaasata senikasutamata erasektori potentsiaali.

Hannaliisal on teema vedamisel pikk kogemus, valdkonna inimesed teavad tema panust hästi. Muu hulgas on ta sotsiaalkindlustusametis juba 2016. aastast vedanud Ühendkuningriigis väljatöötatud ja Soomes laialt kasutatava MARAC mudeli (Multi-Agency Risk Assessment Conferences) võrgustikutöö laiendamise projekti, millega tuvastatakse kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid, et kindlustada nende kaitse mitme asutuse spetsialistide koostöös. Tunamullu sai Hannaliisa selle eest ka vägivallaennetuse tunnustusauhinna.

Ja muide, kui keegi oskab pakkuda paremat ja vähem kantseliitlikku sõna kui “lähisuhtevägivallaennetus,” siis ootame huviga!