Image placeholder

President Kaljulaidi Fond ja Janek Pohla toetavad programmi “Roheline kool” 15 000 euroga

President Kersti Kaljulaidi loodud fond, mille eesmärk on edendada Eestis ja maailmas demokraatiat, digikultuuri, inimõigusi ja vabadusi, toetab koostöös Janek Pohlaga tänavu ja ka järgmisel aastal programmi “Roheline kool” tegevust Eestis.

President Kaljulaidi Fond ja Tartu loodusmaja sõlmisid ka vastavasisulise koostööleppe. President Kaljulaid on jätkuvalt programmi patroon.

“Maailm liigub jätkuvalt kliimakatastroofi kursil ning see muutuv maailm mõjutab enim tänaseid noori,” tõdes president Kersti Kaljulaid. “Noorte keskkonnateadlikkus on samas juba täna inspireeriv, ning enesekindlate, teadlike ja julgete noorte sirgumine on meie suurim lootus kliimamuutustega toime tulemiseks. Sedasi kindlustame, et tulevased otsused – sisuliselt kõigis valdkondades – tehakse kliima ja selle muutustega arvestades.”

President Kersti Kaljulaid asus Rohelise kooli programmi patrooniks 2020.aastal. Eestkõnelejana on ta külastanud rohelisi koole ja lasteaedu, osalenud erinevatel õppeasutuste poolt korraldatud üritustel ja tänanud iga-aastasel tunnustusüritusel programmis edukalt osalenud õppeasutusi, kes pälvisid keskkonnamärgise “Roheline lipp”. Viimati osales president oktoobris toimunud Pärnu noorte keskkonnateemalisel arvamusfestivalil, mille maailmakohvikus said õpilased oma mõtteid ja lahendusi jagada Kersti Kaljulaidiga.

Programmi koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi ütles, et noortel oli huvitav koos presidendiga arutleda ühiskonna väärtuste üle ning sellest, kuidas jõuda teadmisest uute käitumismallideni.

“Eesti koolid ja lasteaiad on keskkonnateemadega, nagu näiteks kliimamuutused ja elurikkuse kadu, tegelemisel eeskujudena tähtsamad kui kunagi varem,” märkis Kirsipuu-Vadi. “Lasteaedade ja koolide keskkonnategevuste mõju jõuab omakorda järjest enam kodudesse ja kogukonnani. On väga oluline, et nende õppeasutuste tööd märgatakse, tunnustatakse ja toetatakse, nii sõnade kui tegudega ka kõrgemal tasemel.”

Kaljulaidi Fondi toetus võimaldab rohekooli võrgustikul osaleda mõjusamalt keskkonnaalgatustes ning samuti muuta aktiivsemaks omavahelist kogemuste vahetust.

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille eesmärgiks on süsteemselt ja jätkusuutlikult integreerida keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja käitumist koolide ja lasteaedade tegevustesse. Eestis on tänaseks Rohelise kooli programmiga liitunud üle 190 kooli ja lasteaia. Üle maailma on võrgustikus 74 riiki. Programmi juhib Taanis asuv Foundation of Environmental Education (FEE), Eestis on tegevuste koordinaatoriks Tartu loodusmaja.

Rohelise kooli programmi Eestis toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Janek Pohla koostöös President Kaljulaidi Fondiga ning Haridus- ja Teadusministeerium.