Lastekaitse liit tunnustas president Kersti Kaljulaidi aumärgiga

Eesti Lastekaitse liit tunnustas president Kersti Kaljulaidi aumärgiga tema panuse eest laste ja perede heaolusse nii riigi presidendina kui ka läbi oma isikliku eeskuju.

«Kersti Kaljulaid on olnud rahva keskel, kuulates nii laste, noorte kui lastevanemate rõõme ja muresid,» ütles Eesti Lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala sel neljapäeval aumärgi üleandmisel liidu aastakonverentsil «Kuidas elad, Eestimaa laps?».

President Kaljulaid andnud nii suurte kui väikeste sõnadele ja mõtetele jõudu juurde ning vajadusel juhtinud julgelt avalikkuse tähelepanu erinevatele kitsaskohtadele

President Kaljulaid rääkis aumärki vastu võttes, et Vabariigi Presidendina oli tema jaoks laste ja naiste heaolu ühiskonnas üks südamelähedasemaid teemasid. “Jätkan nende õiguste eest seisjana ka peale ametiaega ÜRO peasekretäri nende teemade eestkõnelejana maailmas. Aga seda aumärki täna siin vastu võttes meenus mulle hoopis üks viimaseid külaskäike Tallinna Lastemajja, kus üks poiss küsis murelikult minu käest, mis saab siis, kui president Kaljulaid ei ole enam president. Mille peale vastasin, et ei midagi. Ma tulen, kui kutsutakse. Selles osas ei muutu kunagi mitte midagi,” sõnas president Kaljulaid ja tänas Lastekaitse Liitu tunnustuse eest.

Varje Ojala tõi esile, et liidu hinnangul on president Kaljulaid andnud nii suurte kui väikeste sõnadele ja mõtetele jõudu juurde ning vajadusel juhtinud julgelt avalikkuse tähelepanu erinevatele kitsaskohtadele.

«Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanematel tuleb esmase kohustusena last hoida ja kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng. Just õigusele kasvada perekonnas keskendub ka Lastekaitse Liidu selle aasta fookusteema. Meie ühiskonnas leidub erinevaid peremudeleid. Üks nendest on hoolduspere, mis pakub kaitset ja hoolt lastele, kellel ei ole võimalik elada oma bioloogiliste vanematega, tagades neile kasvamiseks turvalist keskkonda,» sõnas Ojala.

President Kaljulaid kõneleb Lastekaitse Liidu konverentsil