Image placeholder

Kokkuvõte: President Kaljulaidi Fond 2022

Võtame kokku – President Kaljulaidi Fond 2022!

President Kaljulaidi Fond loodi 2021 aasta lõpus ning eelmine aasta oli esimene tegutsemisaasta. Fondi loomisel seadis president Kaljulaid eesmärgiks edendada Eestis ja maailmas neidsamu väärtusi, mille eest seisis Eesti riigipeana – demokraatiat, digikultuuri, inimõigusi ja vabadusi.

Fondi tegevjuht Taavi Linnamäe võtab esimest aastat kokku nii: „Nagu mitmelgi puhul riigipeana tuli president Kaljulaidil sisse käia senikäimata radu, on ka endise riigijuhi fond Eestis esmakordne algatus, mistap avastamist ja nuputamist jagub. Esimene aasta oligi üheltpoolt fondi käivitamise aasta – meeskonna ja võrgustiku ehitamine, rahastusvõimaluste leidmine ja loomine, pikema vaate ja strateegia kujundamine, nii nagu iga alustava organisatsiooniga. Teisalt sai ette võetud ka mitmeid täiesti uusi algatusi ning nende maht, teemadering, mõju ja ulatus järgmistel aastatel kindlasti kasvavad. Lisaks siis president Kaljulaidile erinevate esinemisvõimaluste loomine üle maailma, kommunikatsioonitöö ja meediasuhtlus, loendamatu hulk kohtumisi Eestis kui kaugemal – võimalusi, kus fondile ja president Kaljulaidile oluliste väärtuste eest seisime, on tegelikult olnud lugematu hulk.“

Olulisemad President Kaljulaidi Fondi algatused 2022. aastal:

Ukraina sõja puhkedes asus fond koguma annetusi Ukraina sõltumatu meedia toetuseks, mille toimimisele oli täiemahuline sõda väga rängalt mõjunud. Kokku annetati fondi kaudu Ukraina meediale 340 000 eurot. Aitäh kõigile, kes toetasid!

Sügisel sai Delfis alguse populaarne autorisari “Kersti Kaljulaid (H)arutab,” mis toob valimiste eel fookusesse Eesti ees seisvad suured ja komplekssed väljakutsed läbi erinevate murekohtade ja edulugude, et muuta debatti argumenteeritumaks ja faktipõhisemaks.

Ühtlasi möödus sügisel 20 aastat esimese Eesti naiste varjupaiga avamisest Tartus. Selle märkimiseks korraldas President Kaljulaidi Fond lähisuhtevägivalla konverentsi “Tangotantsust lähenemiskeeluni,” mille fookuses oli erinevate lähisuhtevägivallaga tegelevate osapoolte kokku toomine ning ühiste lahenduste otsimine. Konverentsil oli ligi kakskümmend esinejat ning konverentsi lõpus anti pidulikult üle auhind „Okas“, mille tänavu pälvis Anna Markina!

Läbi terve aasta korraldas fond rohepöörde edendamiseks erinevaid projekte, intervjuusid ja esinemisi. Septembris korraldas fond rohepöörde rahastamise-teemalise seminari. President Kaljulaid on jätkuvalt Rohelise kooli patroon ning fond toetab Rohelise kooli tegevusi ka rahaliselt.

Mullu talvel ja kevadel korraldas fond koostöös Terviseradadega aktiivse eluviisi edendamiseks matkasarja, kus koos kohalikega käidi avastamas tuntud ja tundmatuid matka- ja kõndimisradu, olgu nad Põltsamaal, Tõrvas või Lahemaa metsades.

Every Woman Every Child üleilmse eestkõneleja roll tähendab muu hulgas aastaraporti koostamist, artiklite avaldamist, tööd võrgustikuga, kohtumisi ÜROs ja erinevatel ÜRO üritustel teema tähelepanu keskpunktis hoidmist. President Kaljulaid on ÜRO peasekretäri üleilmne naiste ja laste õiguste (EWEC) eestkõneleja 2023. aasta suveni.Aasta jooksul aitas fond korraldada ligi 30 tööreisi välismaale, kaks neist Ukrainasse. Erinevaid ettevalmistatud ja ellu viidud kohtumisi Eestis ei jõua ilmselt kokku lugedagi!

Fond aitas kokku leppida ja korraldada üle poolesaja intervjuu, kõikvõimalikes kanalites (ajakirjadest podcastideni) ja kõikvõimalikes riikides (Eestist ja Soomest Kosovo ja USAni).

 

Kui see, mida oleme teinud, ning väärtused, mille eest fond ja president Kaljulaid seisavad, on Sinu jaoks olulised, siis ka sul on võimalus õlg alla panna! Üheks allikaks President Kaljulaidi Fondi tegevuse rahastamisel on annetused ning täname kõiki, kes on juba fondi toetanud! Annetamiseks saab teha ülekande:

Ja kui Sul on soove, mõtteid, ideid ja ettepanekuid, mida tahad meiega jagada, üheskoos ette võtta või käima lükata, siis võta julgesti ühendust! Kõige lihtsamini saab seda teha, kui kirjutad foundation-at-kerstikaljulaid.ee