Image placeholder
Image placeholder

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu tänavuse aastaauhinna pälvis president Kersti Kaljulaid!

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA) kuulutas tänavuse kommunikatsiooni aastaauhinna laureaadiks president Kersti Kaljulaidi, kes on nii oma ametiajal kui ka sellele järgnevalt aktiivse kommunikatsioonitegevusega aidanud fookuses hoida Eesti ühiskonnale olulisi väärtusi ning teinud seda selgelt ja jõuliselt.

„Eesti presidendi ametiga kaasas käivas tööriistakastis ongi praktiliselt ainult kommunikatsioonilahendused, sest sõna võim on ta ainuke võimuhoob. President Kaljulaid kasutas seda võimu Eestis ja laiemalt maailmas silmatorkavalt väärtuspõhiselt, mõjusalt ja omakasupüüdmatult, jättes sellega sügava positiivse jälje nii meie igapäevaellu kui ka neisse ootustesse, mis Vabariigi Presidendile meie ühiskonnas nii praegu kui edaspidi kehtivad,“ põhjendas otsust EPRA president Margus Mets. Tunnustust väärib ka president Kaljulaidi tegevus nii kodumaises kui rahvusvahelises meedias Eesti riigi kuvandi kaitsja ja hoidjana ka siis kui mõnede teiste riigijuhtide sõnad ja teod riivasid ühiskonna enamiku õiglustunnet.

Eesti presidendi ametiga kaasas käivas tööriistakastis ongi praktiliselt ainult kommunikatsioonilahendused, sest sõna võim on ta ainuke võimuhoob

President Kaljulaidi tänas liitu tunnustuse eest. “Lubasin juba ametisse astudes, et ma ei ole kunagi vait, kui liiga tehakse nõrgematele, ohus on meie vabadused või julgeolek ning sellest kreedost läbivalt nende viie aasta jooksul ka lähtusin. Küll ei osanud ma toona seda vundamenti sõnastades ette näha, et just vabaduste osa mu ametiajal nii teravalt fookusesse satub – eks see näitab, et tegelikult ei ole me ühiskonnas veel paljud need vabadused, mis küll põhiseadusesse omal ajal väga hästi ja ettenägelikult kirja said, piisavalt põhjalikult läbi arutatud, mõtestatud, sõnastatud ja vajadusel ka vaieldud. Seda tööd jagub ka edaspidi nii mulle kui ametis olevatele riigipeadele,” sõnas president Kaljulaid auhinda vastu võttes.

Metsa sõnul on presidendi valik, mille kohta ja millal ta sõna võtab või mis teemadel hoopis vaikib, juba omaette sõnum. „Samamoodi on eraldiseisva sõnumi väärtusega presidendi sõnavalik, toon ja esinemislaad. Just see ongi iga liidri ja juhi, sealhulgas kommunikatsioonijuhi ees seisev põhiülesanne – tabada õiget hetke ja õigeid sõnu ning osata eest vedada või mõne otsuse sisu ja sünnilugu lahti seletada nii, et kuulajad võtaksid aega, süveneksid ja sooviksid mõista. Kersti Kaljulaid on selles meie erialaorganisatsiooni hinnangul olnud väga hea, mistõttu tahame teda tänada ja eeskujuna esile tõsta,“ märkis Mets. „President Kaljulaid on olnud selle sõna parimas ja laiemas tähenduses riigimees, öeldes välja vajalikke sõnumeid ka siis kui kõik ümberringi saavad suurepäraselt aru, et lühiajalises perspektiivis ei too need talle ei isiklikku populaarsust ega konjunktuurset poliitilist kasu. Sellist isetust tahaks meie riigijuhtide sõnavõttudes näha palju rohkem ja ikka veel võidukäiku tegevat küünilis-pragmaatilist poliittehnoloogilist lähenemist vähem.“

Lubasin juba ametisse astudes, et ma ei ole kunagi vait, kui liiga tehakse nõrgematele, ohus on meie vabadused või julgeolek ning sellest kreedost läbivalt nende viie aasta jooksul ka lähtusin.

Eelmisel aastal said EPRA aastaauhinna Eesti meditsiinitöötajad, sest arstid, õed ja hooldajad kandsid koroonakriisi tingimustes lisaks oma põhitöö tegemisele esmatähtsat rolli ühiskonna objektiivsel teavitamisel, hirmude maandamisel ja meid ümbritseva reaalsuse teaduspõhisel seletamisel nii meedias kui kõigile oma patsientidele ja hoolealustele individuaalselt. Auhinna võttis vastu pandeemia ajal sektori eestkõnelejaks tõusnud dr. Arkadi Popov.

EPRA aastaauhinnaga tunnustab Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit igal aastal inimest või organisatsiooni, kelle kommunikatsioonitegevusel oli Eesti ühiskonnale kõige suurem mõju. Auhinnale esitatav kandidaat võib, ent ei pea töötama kommunikatsioonivaldkonnas, kuid tema tegevused ja avalikud esinemised peavad Eesti ühiskonnas olema laialdast kõlapinda pälvinud.