Image placeholder

President Kaljulaidi Fondi esimene Demokraatia Akadeemia juht on Gea Kangilaski

Eesti noorte huvi – või selle puudumine – ühiskonnas toimuva vastu mõjutab kaudselt meid kõiki. Juba see, et nende vähese huvi tagajärg on noorte madal valimisaktiivsus, saadab poliitikutele sõnumi, et noortega ei ole mõtet oma plaanides arvestada. See mõju ulatub ka tulevikku.

President Kaljulaidi Demokraatia Akadeemia on ühelt poolt tulevikukujundajate koolitus, teisalt tore koostegemine ja lõpuks ka uute teadmiste ja tutvuste omandamise koht 9.-12. klassi noortele. Eesmärk on arendada akadeemias osalejate juhtimise ja eestvedamise oskusi, kodanikuaktiivust ning üheskoos arutada Eesti demokraatia käekäigu, poliitika, meedia ja ühiskondlike protsesside üle.

Demokraatia Akadeemia esimene juht on Gea Kangilaski. „Tahan kokku panna sellise akadeemia, kus ise oleks gümnaasiumiealisena soovinud kaasa lüüa. Loodan eelkõige, et anname noortele kuklatunnetuse, kuidas olla aktiivne kodanik seal, kus nad ise tunnevad, et on kõige rohkem vaja,“ märkis Kangilaski.

Geal on pikaajaline kogemus poliitikas, kolmandas sektoris, hariduses ja ühiskondlikus tegevuses. Ta on olnud Tartu abilinnapea, pikaajaline Tartu linnavolikogu liige, samuti on Gea olnud tegev mitme vabaühenduse juhatuses.

Programm kestab pool aastat ja koosneb viiest kahepäevasest moodulist, mis põimivad omavahel ise vastutuse võtmise, inspireerivad kohtumised, uued teadmised, juhiomaduste arendamise, koostöö ja toreda ühise ajaveetmise. Jaanuaris käivituva akadeemia esimene lendu ootame osalema 25 noort ning juba järgmisel sügisel soovime paralleelselt käivitada mitu gruppi. Ootame neist uut, aktiivset, ühiskonnas toimuvast huvituvat ja ise kaasa lüüa soovivat põlvkonda Eesti ellu.