Image placeholder

Algab koolidele mõeldud programm “Arutlev kool”

Eesti Väitlusselts ja President Kaljulaidi Fond käivitavad täna Heateo Sihtasutuse Haridusfondi toel programmi “Arutlev kool”!
Programm “Arutlev kool” on algatus, mis viib argumenteerimisoskuse iga õpilaseni. Algatuse eesmärk on toetada õpilase kriitilise mõtlemise arengut ning luua sisukat arutelu väärtustav koolikeskkond, kus iga õpilane tunneb, et tema arvamus on oluline, ning suudab enda seisukohti selgelt väljendada.

Miks selline algatus?

Viimaste aastate jooksul on Eesti õpilaste argumenteerimisoskuse tase langenud, millele viitavad nii viimase PISA testi tulemused kui ka eesti keele riigieksami hindajate kommentaarid. Programmi eesmärk on aidata noortel mõista, et nende hääl on oluline, ning varustada neid oskustega, mis võimaldavad oma mõtteid veenvalt esitada.

Millest programm koosneb?

“Arutlev kool” hõlmab nelja tegevussuunda. Programmi tuumaks on argumenteerimismeetodi rakendamine ainetundides, et arendada aineteadmiste kõrval ka laiemaid pädevusi. Lisaks viiakse koolis läbi argumenteerimise baasõpe, väitlusalane huvitegevus ning rakendatakse koolielus arutleva hariduse praktikaid.

Kuidas osaleda?

Ootame kõigilt huvilistelt pühendumist programmi tegevuste elluviimisele ning valmisolekut toetada argumenteerimis- ja kriitilise mõtlemise oskuste arengut. Kui tahad, et Sinu kool liituks “Arutleva kooli” programmiga, anna enda huvist märku siin.

Millal programm algab?

Programmi esimesed tegevused toimuvad juba 2024. aasta kevadel ning täielik rakendamine koolides algab järgmise õppeaasta jooksul.
Liitu programmiga “Arutlev kool” ja aita anda argumenteerimisoskus igale õpilasele!

 

Lisainfot leiab lehelt https://arutlevkool.ee/