Eestkõneleja

Kersti Kaljulaid on mitmete ettevõtmiste ja algatuste eestkõneleja:

 

Eesti Agrenska Fond

SA Eesti Agrenska Fond on kaasaegne puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus Eestis. Eesti Agrenska arendab abivõimalusi, mis toetavad mitte üksnes puudega last, vaid eeskätt tema peret kui tervikut. Oma eesmärkide täitmiseks oleme loonud Tammistu Perekeskuse.

Kersti Kaljulaid on fondi patroon alates 2017. aastast. Rohkem infot fondi kohta leiab SIIT.

 

2% klubi

Eesti on võtnud eesmärgi, et ettevõtlussektor investeeriks teadus-arendustegevusse ja innovatsiooni 2% ja riik 1% SKPst. Eesti Vabariigi Presidendi poolt 2018. aastal algatatud Teadusleppes kinnitasid Tööandjad oma valmisolekut T&A kasutamisele erasektoris kaasa aidata. Uuendusmahukate ettevõtete klubi – nn 2% klubi – toob kokku ettevõtted, kelle käibest igal aastal vähemalt 2% kulub teadus-arendustegevustesse ja innovatsiooni.

Kersti Kaljulaid on klubi patroon alates selle loomisest 2021. aastal. Rohkem infot klubi kohta leiab SIIT.

 

Roheline kool

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Kersti Kaljulaid on programmi patroon aastast 2020. Rohkem infot programmi kohta leiab SIIT.